WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Komunikaty

W dniach 1-3 maja 2021 r. Laboratorium SARS przyjmuje materiał w godzinach 8:00 - 15:00.

 

 

W dniu 3 czerwca 2021 r. (Boże Ciało) Laboratorium SARS przyjmuje materiał w godzinach 8:00-15:00.