WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Kiedy wykonać test molekularny metodą Real-Time PCR?

Czułość badania jest najwyższa dzień po wystąpieniu objawów klinicznych.

 

Do objawów zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 należą m.in. gorączka, kaszel, duszności.

 

Jeśli natomiast nie występują objawy test należy wykonąc 5-7 dni po kontakcie z osobą zakażoną.

Badanie Molekularne

Jak przygotować się do testu?