WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Informacje

Test w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 w ofercie Laboratorium SARS Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

Metoda badania: badanie genetyczne metodą molekularne Real-Time PCR - zgodnie z rekomendacjami WHO, testy z certyfikatem IVD

Rodzaj materiału do badania: wymaz z nosogardła, wymaz z nosa i gardła

Co jest oznaczane: RNA wirusa SARS-CoV-2

Cel badania: wykrywanie obecności wirusa SARS-CoV-2

 

 

Pobieramy wymazy i wykonujemy testy w ramach zleceń komercyjnych dla osób indywidualnych.

 

Sars-CoV-2 Real-Time PCR

Cena : 374,40 zł

Test genetyczny wykrywający obecność wirusa Sars-CoV-2 z wykorzystaniem metody Real-Time PCR

 

Laboratorium diagnostyczne jest uprawnione do realizacji testów na obecność COVID-19 w ramach ogólnopolskiego systemu EWP.

 

Wynik testu wydajemy tego samego dnia. Wydawany jest w formie sprawozdania z badania zawierającego dane badanej osoby oraz wynik badania, potwierdzony podpisem z pieczątką diagnosty laboratoryjnego (z numerem prawa wykonywania zawodu).

 

Oferujemy możliwość otrzymania wyniku w języku angielskim w cenie badania.

 

Kiedy wykonać test molekularny metodą Real-Time PCR?

Jak przygotować się do testu?